ETUSIVU
hannamari rahkonen
kokemuksia
addix®-hoitomalli
PALVELUT
OTA YHTEYTTÄ

ADDIX® tarjoaa konkreettisen avun sokeriaddiktiosta ja siihen liittyvästä monialaisesta pakkomielteestä toipumiseen. 

ADDIX

Sokeriaddiktio

Mitä ylipaino tai ulkonäkö eivät kerro sokeriaddiktion toipumisprosessista?

Onko ylipaino sinulle haaste? On hyvin luonnollista keskittyä sokeriaddiktion hoidon alussa vain laihduttamiseen, ylipainoon tai omaan ulkonäköön. Tämä ei varmasti yllätä ketään, sillä elämme laihuutta ja ulkoista kauneutta ihannoivan kulttuurin keskiössä. Painoa ja erityisesti laihdutettuja kiloja käytetään mutkitta erilaisten dieettien markkinointiin. Ulkonäöstä sekä ennen ja jälkeen -kuvista on tehty myyvien elämäntapamuutosten päätavoite, jossa ei huomioida kuin he jotka kykenevät sokerin kohtuukäyttöön.

Laihduttamisessa itsessään ei tietenkään ole mitään väärää. Se on usein myös terveysteko. Sokeriaddiktion kohdalla on kuitenkin tärkeää ymmärtää se, että pelkästään ulkonäköön tai laihduttamiseen pohjaavat ratkaisut eivät toimi pitkällä aikajänteellä. Tämä johtuu siitä, että mahdollinen ylipaino on vain hallitsemattoman syömiskäytöksen seuraus, ei syy. On hyvin tavallista, että ylipaino normalisoituu, kun lähdetään tekemään muutosta aivojen toipuminen ja käytösmuutokset edellä.

Addiktio on monimutkainen ja moniulotteinen aivosairaus, joka vaikuttaa fyysisen terveyden lisäksi myös henkiseen ja tunneperäiseen terveyteen. Kutsun toipumista sisäiseksi uudelleenjärjestelyksi, jossa harjoitellaan vastaanottamaan vaikeat tunteet ja elämäntilanteet vastaan ilman tarvetta syödä niitä piiloon. Toipuminen on prosessi, joka ulottuu paljon ylipainoa ja ulkonäköä syvemmälle: on pureuduttava omiin käytös-, ja ajatusmalleihin sekä opittava terveitä tunteiden hallintakeinoja syömisen sijaan.

Kokonaisvaltainen lähestymistapa mahdollistaa ajan saatossa sen, että samalla kun fyysinen terveys kohentuu, itsetuntemus kasvaa ja on helpompi päästä kiinni omiin tarpeisiin sekä aidosti merkityksellisiin päämääriin elämässä. Prosessi mahdollistaa vastuun ottamisen omista teoista ja opettaa reflektoimaan omaa käytöstä sekä sen seurauksia rehellisesti. Listasin alle muutamia keskeisiä mittareita sokeriaddiktiosta toipumiseen liittyen. Kerro kommenteissa mitä ajatuksia tämä herättää sinussa.

Henkilökohtainen kasvu ihmisenä

Addiktiosta toipuminen tarjoaa hienon mahdollisuuden henkilökohtaiseen kasvuun ja itsensä kehittämiseen. Käsittelemällä addiktion taustalla olevia ongelmia ja kehittämällä terveitä selviytymismekanismeja itsetietoisuus ja itsetunto kohenevat. Tämä johtaa usein siihen, että kommunikaatio ihmissuhteissa paranee, elämänlaatu nousee ja alkaa tuntea merkityksellisyyttä niin arjessa kuin töissäkin. On myös hyvin tyypillistä löytää uudelleen se ehkä lapsena viimeksi koettu palo ja intohimo itselle tärkeisiin asioihin ennen kuin addiktiokäytös tuli sen tilalle.

Vastuun ottaminen omasta käytöksestä

Mentorini Bitten Jonsson sanoo aina, että addiktio on krooninen sairaus, joka ei pidä lomapäiviä. Sokeriaddiktina tiedän itsekin sen kuinka tilan hoitaminen vaatii tekoja ja ylläpitoa joka päivä – oli kyseessä sitten arki tai juhlapyhä. Sokeriaddiktion seurausten tunnistaminen ja myöntäminen ovat kriittisen tärkeitä askelia vastuun ottamisessa.

On tärkeää pohtia ohjatusti omia käyttäytymismalleja, ajatuksia ja tunteita, jotta itselle alkaa piirtyä selkeämpi käsitys siitä miten sokeriaddiktio on vaikuttanut paitsi omaan, usein myös läheisten elämään. Vastuun kantaminen edellyttää myös tulevaisuuden suunnitelman laatimista, jotta vastaavat virheet eivät toistu.

Itsetietoisuus ja itsehillintä

Addiktio on himojen ja niiden toteuttamisen sekä lisää haluamisen sairaus. Tämän vuoksi itsetietoisuuden ja itsehillinnän seuraaminen ovat yksi hyödyllinen tapa mitata omaa toipumista. Kun alkaa tunnistamaan omia triggereitään ja opettelee reagoimaan niihin terveillä tavoilla, toipuminen edistyy. Jokainen teko raittiuden hyväksi kasvattaa tilaa himon (halu) ja käytöksen välille. Tämä alkaa ajan saatossa helpottamaan ruokahimojen hallitsemista ja mahdollistaa sen, että voimme toimia itsemme hyväksi.

Raittiuden lisäksi itsetietoisuutta ja itsehillintää voidaan tukea kirjoittamalla päiväkirjaa tai osallistumalla vertaistukitapaamisiin. Nämä molemmat auttavat tulemaan entistä tietoisemmaksi omista tunteista, ajatuksista ja käytöksestä.

Tunneperäinen hyvinvointi ja mielenrauha

Sokeriaddiktio kulkee käsi kädessä tunneperäisten kamppailujen kuten ahdistuksen, syyllisyyden, häpeän ja heikon itsetunnon kanssa. Tämän vuoksi tunneperäisen toipumisen seuraaminen on palkitsevaa ja motivoivaa.

Olen huomannut asiakastyössä todella selkeästi sen, että kun ei keskitytä pelkästään sokerin lopettamiseen (fyysiseen raittiuteen), positiiviset vaikutukset alkavat näkyä aika nopeasti etenkin tunnemaailman puolella. Asiakkaideni kohdalla on tyypillistä oppia tunnistamaan erilaisia tunteita ja käsittelemään niitä terveillä tavoilla, jolloin ahdistuneisuus poistuu kokonaan tai vähenee, mielialan vaihtelut minimoituvat ja saadaan kokemus siitä mitä on syvä mielenrauha. Voit lukea täältä lisää esimerkiksi Jennin, Leenan ja Mervin kokemuksista.

Elämänlaatu ja ihmissuhteet

Sokeriaddiktiolla on usein merkittävä vaikutus myös ihmissuhteisiin niin kotona, töissä, harrastuksissa kuin ystävienkin kesken. Sokeriaddiktion kohdalla on hyvin tyypillistä kärsiä voimakkaista verensokerin heittelyistä, joiden tiedetään aiheuttavan ärtyneisyyttä ja jopa raivoa. Arkisissa tilanteissa tämä ilmenee useimmiten kommunikaatiossa lapsille ja puolisolle. Olemme kireitä, kiukkuisia ja reaktiivisia jopa aivan mitättömien asioiden suhteen. Saatamme syytellä muita itse aiheuttamistamme asioista, vaikka olisi syytä ottaa peili käteen ja reflektoida rehellisesti sitä mikä oli oma osuus tilanteen syntymisessä.

Toipumisprosessin aikana kehitetään terveitä selviytymismekanismeja. Näiden tarkoitus on auttaa meitä tulemaan taitavammiksi omien tarpeiden, rajojen ja tunteiden tunnistamisen sekä kommunikoimisen suhteen. Opimme kertomaan haastavistakin ajatuksista neutraalista tilasta – ei voimakkaista tunnereaktioista – käsin. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö hermostumisia joskus tapahtuisi arjen kuormituksen tuoksinassa. Niitä tapahtuu, mutta ne eivät ole enää ainoa reagointitapa. Kuulen asiakkailtani säännöllisesti kuinka vastuun kantaminen tässäkin asiassa on mahdollistanut merkityksellisten keskusteluiden, luottamuksen lisääntymisen sekä uudenlaisen yhteyden muodostumisen omiin rakkaimpiin.

Selkeämpi ajattelu, eli parantunut kognitiivinen toiminta

Sokeriaddiktio vaikuttaa voimakkaasti kognitiiviseen toimintaan kuten keskittymiskykyyn, muistiin ja päätösten tekemiseen. Törmään usein siihen, että moni sokeriaddikti ajattelee toipumisen alussa olevansa tyhmä. Tämä johtuu useista epäonnistumisen kokemuksista, muihin vertailusta ja voimakkaasta aivosumusta.

Raittius ja sisäisen muutoksen tekeminen kuitenkin vahvistavat kykyä toimia oman itsensä hyväksi haastavissakin tilanteissa. Alamme saada onnistumisen kokemuksia, joka nostaa itsetuntoa ja antaa tunteen pystyvyydestä. Henkilökohtaisesti olen kokenut sen miten mahtavaa on selviytyä helpommin ajattelua vaativista työtehtävistä sekä suurien kokonaisuuksien hahmottamisesta.

Sokeriaddiktiosta toipumisen ytimessä on tunneperäinen hyvinvointi, vastuun ottaminen teoista ja rehellinen itsereflektio. Keskittymällä pelkän ulkoisen muutoksen sijaan kestävään sisäiseen muutokseen ja henkiseen hyvinvointiin voi saavuttaa omalla toipumismatkalla kestäviä tuloksia.

•••

Epäiletkö, että sinulla voi olla sokeriaddiktio? Sokeriaddiktio on tila, jota on mahdollista hoitaa. Toipumisprosessin keskiössä on tunnistaa ja muuttaa haitallisia käytösmalleja, oppia tuntemaan mielihyvää luonnollisin keinoin ja rakentaa yhteyttä muihin samaa matkaa käyviin. Jos et tiedä kuinka ottaa seuraava askel päästäksesi irti pakonomaisesta sokerin ja prosessoitujen hiilihydraattien syömisestä, varaa ilmainen 30 minuutin kartoituspuhelu tästä.

+ NÄYTÄ / piilota kommentit

jaa:

  1. […] Lue myös: Mitä ylipaino ja ulkonäkö eivät kerro sokeriaddiktioon liittyvästä toipumisesta? […]

  2. […] Lue myös: Mitä ylipaino ja ulkonäkö eivät kerro sokeriaddiktioon liittyvästä toipumisesta? […]

  3. […] Lue myös: Mitä ylipaino ja ulkonäkö eivät kerro sokeriaddiktioon liittyvästä toipumisesta? […]

  4. […] Lue myös: Mitä ylipaino ja ulkonäkö eivät kerro sokeriaddiktiosta toipumisesta? […]

  5. […] sokeriaddiktion hoitoa kokeilin laihduttaa Painonvartijoissa, kaalikeittodieetillä, rasvansieppari-pillereillä, pätkäpaastolla ja […]

  6. […] tarvitset myös työkaluja, joiden avulla opit kohtaamaan ruoalla aiemmin turruttamiasi tunteita, hallitsemaan arkesi […]

  7. […] Lue myös: Mitä ylipaino ja ulkonäkö eivät kerro sokeriaddiktioon liittyvästä toipumisesta? […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opi mikä sokeriaddiktio on ja kokeile ADDIX®-ruokavaliomallia.

Pysyvästi eroon ruokahimoista -opas

ilmainen

@addix.fi Instagramista löydät ajankohtaista tietoa addiktion holistisesta hoidosta.

etusivu
hannamari rahkonen
addix®
artikkelit
palvelut

© hannamari rahkonen | Addix 2021

ota yhteyttä

ADDIX® tarjoaa konkreettisen avun sokeriaddiktiosta ja siihen liittyvästä monialaisesta pakkomielteestä toipumiseen. 

ADDIX®